Zlata lista korakov

Zate sem pripravila ZLATO LISTO povzetka korakov. Na tej listi so vsi pomembni koraki, ki zajemajo plan 7 tednov.