Osvobajanje preteklosti in Odpuščanje s pomočjo energije angela Jophiel-a

12.67